Let op! Geld lenen kost geld

Actievoorwaarden - Wat voor geldtype ben jij?

Deze Actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie ‘Win bespaar hulp van budgetcoach Eef van Opdorp’ georganiseerd door Freo, handelsnaam van Rabo Direct Financiering B.V. (verder te noemen: “de Organisator”), gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan de Vestdijk 51.

freo_infoboxbg
 • De Actie ‘Win bespaarhulp van budgetcoach Eef van Opdorp’ (hierna: “Actie”) is een actie waarbij deelnemers op een filmpje op Facebook van Freo kunnen reageren via het sturen van een e-mail aan communicatie@freo.nl met daarin de melding ‘EEF’. Aan de actie is een prijs gekoppeld als beschreven in deze voorwaarden. 
 • Deelname aan de Actie staat open voor alle inwoners van Nederland boven de 18 jaar (hierna: “Deelnemers”).
 • De Actie begint op 3 februari en eindigt op 10 februari (hierna: de “Actieperiode”).
 • De prijs omvat een bezoek van budgetcoach Eef van Opdorp, die gedurende 2 uur samen met de winnaar meekijkt naar mogelijkheden om te besparen op de (vaste) lasten. Locatie en datum zal later in overleg met de winnaar plaatsvinden. Dat er daadwerkelijk bespaart kan worden is geen garantie. 
 • Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, via de link bij de post op freo.nl evt. te printen via diezelfde website.
 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 • De bepaling van de winnaars vindt plaats op maandag 13 februari 2017. De winnaar ontvangt hiervan diezelfde dag een persoonlijk bericht. Tevens zal de winnaar op de Freo Facebookpagina en website bekend worden gemaakt. Er worden 3 winnaars bepaald. Degene die als 20e, 50e en 100e een e-mail aan Freo richt conform de instructies bij de actie worden als winnaar aangeduid. 
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de Deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden.
 • Medewerkers van de Organisator mogen niet deelnemen.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor deze Actie op ieder gewenst tijdstip en zonder waarschuwing vooraf met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • De Organisator is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen of anderszins onrechtmatig handelen jegens Freo en/of derden.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor inzendingen die sexueel getint, discriminerend of op enige manier te verwijderen en uit te sluiten van deelname. Ongepast taalgebruik, het gebruik van logo’s en merknamen wordt ook niet toegestaan. Verder mogen er geen links naar ongepaste websites, advertenties of commerciële links worden geplaatst. 
 • De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met:
  • handelingen van de Deelnemer(s) in het kader van deze Actie;
  • de door de Organisator uitgekeerde prijs;
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van deze Actie en/of het wijzigen van de prijs indien de omstandigheden dit vereisen;
  • het onrechtmatig gebruik van de systemen van de Organisator door een derde.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten of voor andere goederen of diensten van de Organisator. 
 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, gaat de prijs naar de eerstvolgende Deelnemer (winnaar 100 gaat dan naar 101). 
 • Over de uitslag van de Actie kan niet gecorrespondeerd worden.
 • Deelnemer kan gevraagd worden toestemming te verlenen aan eventuele PR- activiteiten van de Organisator, bijvoorbeeld het plaatsen van foto’s/videomateriaal bij de prijsuitreiking door Freo voor PR-doeleinden worden gebruikt.
  • Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan: Rabo Direct Financiering B.V., t.a.v. Afdeling Freo Klantenservice Postbus 2347, 5600 CH te Eindhoven 
  • Freo zal binnen 30 dagen reageren op een ingediende klacht.
 • Op de Actie, deze Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. 

 

 

 

Contact via WhatsApp

Whatsapp op je device? Klik dan hier om direct met Freo een chat te starten. Of voeg 06-83671331 toe aan de contactlijst van uw telefoon.

Ma-vrij: 8.00 - 21.00 uur, za: 10.00 - 17.00 uur.