Let op! Geld lenen kost geld

Rentetarieven

Al jaren behoort Freo met haar scherpe rentetarieven tot één van de voordeligste kredietaanbieders van Nederland. Bovendien geldt per leenbedrag voor iedereen hetzelfde tarief. Freo bepaalt uw rente dus niet op basis van uw risicoprofiel . Hieronder vindt u de actuele rentetarieven van een Persoonlijke Lening en een Doorlopend Krediet.

Actuele rente

Krediet-
bedrag
Maand-
bedrag
Vaste
debetrente
Jaarlijks
kosten-
percentage
Looptijd Totale prijs van
de lening*
5.000 97,40
6,5% 6,5% 60 5.844,00
10.000 189,08
5,2% 5,2% 60 11.344,80
15.000 278,38
4,4% 4,4% 60 16.702,80
25.000 458,52
3,9% 3,9% 60 27.511,20
50.000 917,04
3,9% 3,9% 60 55.022,40
75.000 1.375,56 3,9% 3,9% 60 82.533,60

De gekozen looptijd en de daarbij behorende maandlast zijn vast. Reeds afgeloste bedragen kunt u niet opnieuw opnemen - 1 juni 2018 (en sindsdien ongewijzigd)
* De totale prijs is exclusief de rente die u betaalt vanaf de ingangsdatum van de lening tot de 28e van die maand.

Het jaarlijks kostenpercentage geeft de totale kosten van het krediet weer, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale kredietbedrag.

De looptijd van een Persoonlijke Lening bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 120 maanden.

Per gekozen kredietklasse geldt een maximale rente zoals nu weergegeven in de tabel hierboven (nu maximaal van 3,9% tot 6,5%). Deze rente wordt tijdens de looptijd van uw Persoonlijke Lening niet gewijzigd. Voor uw Persoonlijke Lening geldt dat het jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk is aan de rente. Behalve de rente worden geen extra kosten berekend.

Krediet-
­bedrag
Maand­-
bedrag
Variabele
debetrente
Jaarlijks
kosten-
percentage
Theore­tische
looptijd
Totale prijs van
de lening
5.000 100 6,0% 6,0% 58 5.743,98
10.000 200 5,6% 5,6% 57 11.371,87
15.000 300 4,7% 4,7% 56 16.685,02
25.000 500 4,6% 4,6% 56 27.741,16
50.000 1.000 4,6% 4,6% 56 55.482,32
75.000 1.500 4,6% 4,6% 56 83.223,48

De gekozen looptijd en de daarbij behorende maandlasten zijn variabel. Reeds afgeloste bedragen kunt u opnieuw opnemen. De getoonde tabel is gebaseerd op een maandbedrag van 2%. Rente per 1 mei 2016 (en sindsdien ongewijzigd)

Bij de vaststelling van het vermelde jaarlijks kostenpercentage, de theoretische looptijd en de totale prijs van het krediet is de kredietgever uitgegaan van de volgende hypotheses:

 1. de debetrente en de overige kosten blijven gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente en de kosten die zijn vermeld in de overeenkomst;
 2. het gehele krediet wordt op de datum waarop de kredietovereenkomst is aangegaan direct en volledig opgenomen;
 3. er is geen sprake van heropnames en extra aflossingen onder het krediet;
 4. de overeengekomen hoogte van het maandbedrag blijft gelijk;
 5. alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst worden door de kredietnemer correct nagekomen.

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.


Wat de meeste mensen willen weten...

 • De rente van een Persoonlijke Lening staat gedurende de looptijd vast, de rente kan dus niet wijzigen. Zo weet u wat u leent.

  Wordt ook getoond in: Kan de rente wijzigen bij een Persoonlijke Lening?

 • De rente van een Doorlopend Krediet is variabel. Dit betekent dat de rente kan stijgen of dalen. Bekijk onze rentetabellen voor een actueel overzicht van onze rentes. 

  Wordt ook getoond in: Kan de rente wijzigen bij een Doorlopend Krediet?

 • De rente van een Doorlopend Krediet is variabel. Dit betekent dat de rente kan stijgen of dalen. Hoe is de variabele rente opgebouwd? 

  1. De rente van Freo bestaat uit de volgende onderdelen: een basistarief, opslagen op basis van ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten, doorlopende kosten (bijvoorbeeld voor administratie en beheer) en een winstopslag.

  2. Freo kan de hoogte van deze afzonderlijke onderdelen altijd wijzigen. Hierdoor verandert ook de hoogte van de variabele rente.

  3. Ook de onderdelen waaruit de variabele rente bestaat kunnen wij wijzigen, verwijderen of toevoegen.

  Bij een rentewijziging brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. De actuele rente is altijd zichtbaar in Mijn Freo.

   

  Wordt ook getoond in: Hoe is de variabele rente opgebouwd?

U kunt bij ons terecht

088-321 00 03 WhatsApp

Vandaag geopend tot 21:00 uur

Contact via WhatsApp

Whatsapp op je device? Klik dan hier om direct met Freo een chat te starten. Of voeg 06-83671331 toe aan de contactlijst van uw telefoon.

Ma-vrij: 8.00 - 21.00 uur, za: 10.00 - 17.00 uur.

Sluit