Let op! Geld lenen kost geld

Goed voorbereid op de gemeentelijke heffingen

Het is voor velen even schrikken als de rekening voor gemeentelijke heffingen weer op de deurmat ligt. Zo bereidt u zich voor op deze extra kostenpost.

Gemeentelijke heffingen. Niemand zit er op te wachten. Iedereen weet dat de rekening er in het voorjaar weer aan komt, maar toch komt het voor velen iedere keer weer als een verrassing. Aan gemeentelijke heffingen is een gemiddeld gezin al gauw € 500 kwijt. Waar u woont, maakt ook veel uit. De verschillen tussen gemeenten zijn namelijk groot. De woonlasten zijn het laagst in Alkmaar (€ 480) en het hoogst in Zaanstad (€ 698). En dan krijgt u ook nog een aparte rekening van het waterschap.

Meest voorkomende heffingen

  • Onroerende zaakbelasting (OZB)
  • Afvalstoffenheffing
  • Reinigingsrechten
  • Rioolheffing/rioolrechten
  • Hondenbelasting
  • Woonforensenbelasting

Kijk waar u kunt besparen

Met de nationale bespaartest van het Nibud kunt u zien waarop u kunt besparen zodat u geld overhoudt om de jaarlijkse heffingen te betalen. U kunt ook een digitaal huishoudboekje bijhouden om te kijken waar uw geld blijft. Verwacht u dat u volgend jaar ongeveer hetzelfde bedrag aan gemeentelijke heffingen moet betalen? Houd er dan nu alvast rekening mee, door elke maand een klein bedrag opzij te zetten. Dan bent u goed voorbereid als de rekening volgend jaar op de deurmat ligt.

Kwijtschelding of betalingsregeling

Kunt u de gemeentelijke heffingen niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. De gemeente beoordeelt aan de hand van uw inkomsten en uitgaven of u kwijtschelding krijgt. Niet alle heffingen komen in aanmerking voor kwijtschelding. Zo kan hondenbelasting alleen voor de eerste hond worden kwijtgescholden. Waarschijnlijk moet u de heffingen wel voorschieten omdat het even kan duren voordat u daadwerkelijk kwijtschelding krijgt. Komt u niet in aanmerking voor vrijstelling, maar kunt u toch niet direct betalen? Overleg dan met uw gemeente of u een betalingsregeling kunt afspreken.

De betaling: ineens of in termijnen

De gemeente gaat er meestal automatisch vanuit dat u het bedrag ineens betaalt, of in 2 termijnen. U kunt ook in meer termijnen betalen als u het bedrag niet ineens kunt missen. Maar het kan zijn dat u dan incassokosten moet betalen. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de rekening? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Maar betaal de rekening wel op tijd, om aanmaningskosten te voorkomen. Wordt uw bezwaar gegrond verklaard, dan krijgt u uw geld alsnog terug terug.


Bron: Belastingoverzicht grote gemeenten 2010

Contact via WhatsApp

Whatsapp op je device? Klik dan hier om direct met Freo een chat te starten. Of voeg 06-83671331 toe aan de contactlijst van uw telefoon.

Ma-vrij: 8.00 - 21.00 uur, za: 10.00 - 17.00 uur.

Sluit