Let op! Geld lenen kost geld

Hokjesmentaliteit

Mensen worden vaak ingedeeld in hokjes. Jongeren van het platteland zijn boeren en de jongeren uit de iets grotere plaatsen cq steden zijn kakkers. Begin jaren '90 kwamen daar ook nog de Sjonnies en Anita's bij. Later kwamen ook de alto's in beeld. Risicomanagement is eigenlijk niet veel anders. Een belangrijk onderdeel voor het accepteren van risicos is het gebruik van risicomodellen waarmee kredietverstrekkers kunnen inschatten wat de kans is dat iemand die aan bepaalde kenmerken voldoet en een lening aanvraagt, later in de problemen kan komen. Dat maakt risicomanagement een vakgebied dat als gevolg van de crisis in de financiële markt in de belangstelling staat, waarbij de wettelijke richtlijnen steeds verder zijn aangescherpt.

Welk risico bij welke klant?

Risicomodellen delen klanten dus in hokjes. Maar wat doen deze risicomodellen nu eigenlijk? Met behulp van wiskundige formules helpen de risicomodellen bij het beoordelen van het risico dat de kredietverstrekker loopt bij het aangaan van een overeenkomst met een klant. Het gaat hier bijvoorbeeld om risicos in de zin van het (tijdig) terug kunnen betalen van de afgesloten lening. Klanten die niet voldoen aan een vastgestelde minimum score vallen in het hokje absoluut niet accepteren. Klanten die daarentegen hoog scoren komen in het hokje zeer weinig risico. Omdat de hokjes bij risicomanagement gevuld worden door de uitkomst van wiskundige computermodellen, schuilt hier ook het belangrijkste bezwaar. Door het automatisch rangschikken van mensen aan de hand van enkele feitelijke gegevens loert het gevaar dat de klant verwordt tot een nummer wiens persoonlijke situatie geen invloed meer heeft op het wel of niet verkrijgen van een lening.

Hoe werkt Freo?

Bij Freo hebben we hier een oplossing voor. Uiteraard wordt binnen Freo ook gebruik gemaakt van modellen, maar de uitkomst van het model geldt slechts als richtlijn voor de uiteindelijke beslissing. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ten eerste wordt beoordeeld of de klant voldoet aan de wettelijke eisen voor het verstrekken van een krediet. Als het antwoord hierop nee is, wordt een klant nooit geaccepteerd. Als een klant wel aan de wettelijke eisen voldoet, wordt door middel van het computergestuurde risicomodel beoordeeld of de klant ook aan de interne eisen voldoet. Bij een negatief intern advies van de computer komt een klant toch in aanmerking voor een tweede beoordeling door het acceptatieteam. Hier beoordelen uiteindelijk mensen - en niet de computer - de klant. Want uiteindelijk is ieder mens uniek. Het mooie aan deze werkwijze is dat een aanzienlijk gedeelte van de klanten met een negatief advies van het risicomodel alsnog wordt geaccepteerd. Maar het komt uiteraard ook voor dat klanten die wel door het model komen, uiteindelijk toch niet worden goedgekeurd. Geen fijne uitkomst, maar uiteindelijk zijn klanten hier beter mee af.

Inspelen op een veranderende markt

Het acceptatiebeleid is er dus op gericht steeds beter te kunnen voorspellen of iemand in aanmerking zou moeten komen voor een lening of niet. De menselijke hand in het acceptatieproces levert beslissingen op die ingebracht kunnen worden in het risicomodel dat daardoor steeds slimmer wordt.

In de wereld van de directe kredietverlening waarbij een goedkoop, efficiënt en snel proces de sleutel is, lijkt deze persoonlijke en meer arbeidsintensieve werkwijze misschien niet bepaald voor de hand liggend. Maar door een goed, transparant beleid en een acceptatieafdeling die ervoor zorgt dat de leningen van de klanten ook passen bij de klanten, kan deze klantbediening toch rendabel zijn.

De aanpak en filosofie dat de klant geen nummer is maar een individu met specifieke kenmerken is zeker voor een online kredietverstrekker van groot belang.


Column Guido Kersten, 6 oktober 2010 - Bron: Geld.nl

Contact via WhatsApp

Whatsapp op je device? Klik dan hier om direct met Freo een chat te starten. Of voeg 06-83671331 toe aan de contactlijst van uw telefoon.

Ma-vrij: 8.00 - 21.00 uur, za: 10.00 - 17.00 uur.

Sluit