Let op! Geld lenen kost geld

Doorlopend Krediet

Een Doorlopend Krediet is een flexibel opneembare lening zonder vaste looptijd.

 • Een Doorlopend Krediet is een flexibele lening. U spreekt een bedrag met ons af (kredietlimiet) en daarbinnen kunt u geld opnemen en aflossen. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u heeft opgenomen. Anders dan bij een Persoonlijke Lening is dat de rente van een Doorlopend Krediet kan stijgen of dalen.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Dit is afhankelijk van hoeveel u leent. Bij een Doorlopend Krediet neemt u geld op als u het nodig heeft. Alleen over het opgenomen bedrag betaalt u rente. De hoogte van de rente is afhankelijk van uw kredietlimiet. Daarnaast is de rente variabel. Dat betekent dat de rente kan stijgen of dalen. De kosten van een Doorlopend Krediet zijn dus afhankelijk van de hoogte van de rente en het opgenomen bedrag.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Sinds 1 januari 2019 heeft het Doorlopend Krediet van Freo nieuwe voorwaarden. De belangrijkste verandering is dat u afgeloste bedragen niet meer onbeperkt opnieuw kunt opnemen.

  Na (maximaal) twee jaar gaan wij de opnameruimte van uw krediet geleidelijk verlagen. Dit afbouwen gaat heel langzaam zodat u er weinig van merkt. Totdat uw lening helemaal op 0,- staat. 

  Waarom wij dit doen?

  Omdat wij niet willen dat u te lang aan uw lening vastzit. Door de opnameruimte eerder af te bouwen, is uw lening ook eerder afbetaald. 

  Nóg sneller aflossen? Dat mag ook. Bij Freo is vroegtijdig aflossen altijd boetevrij. Wilt u na twee jaar toch nog gebruikmaken van de volledige opnameruimte? Dan bekijken wij uw persoonlijke situatie opnieuw. 

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Bij Freo leent u tussen de € 5.000 en € 75.000. Hoeveel u verantwoord kunt lenen is afhankelijk van uw inkomen, lasten en persoonlijke omstandigheden. Bij een Doorlopend Krediet betaalt u alleen rente over het bedrag dat u heeft opgenomen. 

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Vraag op de pagina Doorlopend Krediet uw offerte aan.   

  Hierna nemen wij telefonisch contact op om de aanvraag met u te bespreken. Kunt u lenen bij Freo? Dan is uw vrijblijvende offerte direct te bekijken in Mijn Freo.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Via Mijn Freo, uw persoonlijke omgeving op de website van Freo, neemt u eenvoudig geld op van uw Doorlopend Krediet. Wanneer het geld op uw rekening staat is afhankelijk van uw bank. Meestal lukt dit binnen 1-4 werkdagen. Heeft u nog geen Mijn Freo omgeving? Neem dan contact op met onze Klantenservice op telefoonnummer: 088 - 321 00 03.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, Mijn Freo

 • In Mijn Freo vindt u alles wat met uw lening te maken heeft. In het beginscherm ziet u direct uw opnameruimte. Ga naar het kopje 'Geld opnemen' om een heropname te doen. 

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, Mijn Freo

 • Het totaal te betalen bedrag is de totale prijs van de lening. Bij het vaststellen van de totale prijs van de lening gaan wij uit van de volgende aannames, namelijk dat:

  • U de lening direct volledig opneemt.
  • U geen heropnames doet.
  • Er geen extra aflossingen plaatsvinden.
  • Er geen rentewijzigingen zijn.
  • U de maandbedragen op tijd betaalt.
  • De afgesproken hoogte van het maandbedrag gelijk blijft.
  • Alle verplichtingen uit de overeenkomst door u correct worden nagekomen.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Dit regelt u in Mijn Freo via het kopje ‘Limiet aanpassen’.

  Uw limiet verlagen kunt u eenvoudig zelf doen. Houd er wel rekening mee dat bij een lager limiet soms een ander rentetarief hoort.

  Ook een limietverhoging vraagt u aan via Mijn Freo. Wij nemen hierna telefonisch contact met u op om de aanvraag te bespreken. Ook vragen wij een aantal recente documenten op. Dit doen wij om te beoordelen of de verhoging past bij uw huidige situatie.

  Is de verhoging akkoord? Dan is uw vrijblijvende offerte direct zichtbaar in Mijn Freo.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, Mijn Freo

 • Via Mijn Freo kunt u het maandbedrag van uw Doorlopend Krediet op elk moment wijzigen. Ga hiervoor naar 'Maandbedrag aanpassen' in Mijn Freo. 

  Houd er rekening mee dat een ander maandbedrag gevolgen heeft voor de totale prijs en looptijd van de lening. Dit ziet u direct terug in het overzicht van uw lening. Hoe hoger uw maandbedrag, hoe eerder u uw lening heeft afgelost. Bovendien zijn met een hoger maandbedrag de totale kosten van uw lening lager. 

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Het kan zijn dat uw Doorlopend Krediet is geblokkeerd voor heropname. Hierdoor kunt u geen geld opnemen van uw Doorlopend Krediet. In Mijn Freo kunt u in veel gevallen de reden van blokkeren zien. Wilt u meer informatie neem dan contact op met onze klantenservice op telefoonnummer 088-321 00 03, in het keuzemenu kiest u voor optie 3.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, Mijn Freo

 • Het is afhankelijk van uw bank hoelang het duurt voordat uw geld op uw rekening is bijgeschreven. Meestal duurt dit één tot vier werkdagen.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, Mijn Freo

 • Het rekeningnummer van Freo is NL59 RABO 0350 8106 48. Vermeld bij uw betaling altijd uw contractnummer.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, EcoLening

 • Rente is de vergoeding die u betaalt aan Freo voor het lenen van geld. Uw rente is afhankelijk van de hoogte van uw lening. Bekijk hier een actueel overzicht van de rentepercentages.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Benieuwd naar de actuele rentepercentages? Bekijk hier onze rentetabellen. Een historisch overzicht van onze rentepercentages vindt u hier.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Het rentepercentage is afhankelijk van het leenbedrag. Hoe hoger de lening, hoe lager de rente. In uw persoonlijke Mijn Freo-omgeving ziet u welk rentepercentage u betaalt per jaar.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • De rente van een Doorlopend Krediet is variabel. Dit betekent dat de rente kan stijgen of dalen. Bekijk onze rentetabellen voor een actueel overzicht van onze rentes. 

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Op elke lening is een Jaarlijks kostenpercentage (JKP) van toepassing. Dit is een percentage waarin alle kosten van de lening zijn meegenomen. Het JKP bepaalt uiteindelijk hoeveel u gaat afbetalen. Aan de hand van het percentage is het makkelijker om verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken.

  Bij sommige kredietverstrekkers betaalt u extra kosten náást de rentekosten. Denk hierbij aan oversluitkosten, advieskosten, kosten voor extra aflossen en aansluitkosten. Bij Freo betaalt u deze extra kosten niet. Bij Freo is het JKP dus gelijk aan het rentepercentage.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • De rente die u betaalt is afhankelijk van het soort lening, de limiet van uw lening en of u heeft gekozen voor NabestaandenBescherming (bij nieuwe leningen bieden wij geen NabestaandenBescherming meer aan).

  Bij het vergelijken van rentes is het daarom belangrijk dat u rekening houdt met de kenmerken van uw eigen lening. U vindt uw rentepercentage terug in Mijn Freo of op uw contract.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, EcoLening, Mijn Freo

 • Wij schrijven het maandbedrag elke maand automatisch van uw rekening af. Het maandbedrag is een vast bedrag dat bestaat uit rente en aflossing. 

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, EcoLening

 • Bij een Doorlopend Krediet betaalt u alleen als u een bedrag heeft opgenomen. Als u een bedrag opneemt van uw Doorlopend Krediet, betaalt u de maand hierna uw eerste maandbedrag (uiterlijk op de 30e van de maand). 

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Uw maandbedrag is zichtbaar in Mijn Freo

  U kunt de hoogte van uw maandbedrag zelf bepalen. Houd er wel rekening mee dat uw maandbedrag minimaal 1% van de totale lening moet zijn (bij een lening van 25.000 euro is dit bijvoorbeeld 250 euro). Freo raadt, als het mogelijk is, een aflospercentage van 2% aan. Uw lening is dan sneller afbetaald.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Dit kan bij Freo zo vaak en zo veel als u wilt. Extra aflossen is bij Freo altijd boetevrij. 

  Hoe lost u extra af?

  Extra aflossen is mogelijk via iDeal in Mijn Freo. Het overboeken werkt hetzelfde als betalen in een webshop. 

  Of maak de extra aflossing(en) over naar het rekeningnummer waarvan wij ook incasseren. Ons rekeningnummer is: IBAN NL59 RABO 0350 8106 48 t.n.v. Freo. Vermeld bij elke overboeking uw contractnummer.

  Let op: door de extra aflossing vervalt de maandbetaling niet!

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, EcoLening, Mijn Freo

 • Er zijn géén kosten verbonden aan extra aflossingen. Het is zelfs mogelijk uw lening in z'n geheel eerder af te lossen, zonder kosten.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, EcoLening

 • Is uw Doorlopend Krediet helemaal terugbetaald en wilt u uw contract bij Freo beëindigen? Geef dit door via Mijn Freo

  Wij sturen u een e-mail met de bevestiging. Hierna melden wij uw lening ook af bij BKR. U hoeft hier niets voor te doen.  

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Ja, dit kan tot zes maanden nadat u uw Doorlopend Krediet heeft afgelost. Heeft u langer dan zes maanden geen geld opgenomen? Dan blokkeren wij uw lening voor opname. 

  Wilt u ná zes maanden weer gebruikmaken van uw Doorlopend Krediet? Neem contact op met de Klantenservice via 088-321 00 03 (normaal tarief) en kies voor optie 2.

  Laat het ons ook weten als u uw krediet helemaal wil beëindigen. Wij melden uw lening dan af bij het Bureau Krediet Registratie.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Nabestaandenbescherming was een product waarmee u uw nabestaanden kon beschermen tegen een restschuld na uw overlijden. Sinds 20 december 2012 kunt u bij Freo geen nabestaandenbescherming meer afsluiten. 

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, EcoLening, Offerte aanvragen

 • De snelste weg om dit te ontdekken is in Mijn Freo. Als u NabestaandeBescherming heeft staat dit in Mijn Freo onder 'meer details'. Ziet u dit niet staan? Dan is er geen sprake van NabestaandeBescherming op uw contract. Liever persoonlijk contact? Bel onze klantenservice (088-321 00 03) en kies in het keuzemenu voor optie 2.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, EcoLening, Mijn Freo

 • Nee dit is niet mogelijk. Sinds 20 december 2012 kunt u bij Freo geen NabestaandenBescherming meer afsluiten.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, EcoLening

 • Dit is mogelijk. Mail naar mijnfreo@freo.nl of geef telefonisch aan ons door dat u geen NabestaandenBescherming meer wilt. U krijgt van ons een formulier toegestuurd. Alle kredietnemers moeten dit formulier ondertekenen. Na ontvangst verwerken wij de wijziging direct. De eerstvolgende maand heeft uw contract geen NabestaandenBescherming meer.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, EcoLening

 • Neem contact op met Freo. Hoe eerder u contact met ons opneemt om uw geld- of betalingsproblemen te bespreken, hoe beter we u kunnen helpen. We denken graag met u mee. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088-321 00 03, in het keuzemenu kiest u voor optie 3.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, Mijn Freo

 • Uw jaaropgave is vanaf half januari beschikbaar in Mijn Freo. Heeft u geen Mijn Freo-account? Dan ontvangt u de jaaropgave –halverwege februari– per post.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, EcoLening, Mijn Freo

 • Uw jaaropgave is vanaf half januari beschikbaar in Mijn Freo. Vanuit Mijn Freo is de jaaropgave op elk moment te downloaden en/of printen voor uw eigen administratie.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, EcoLening, Mijn Freo

 • De digitale jaaropgave is in 2017 voor het eerst beschikbaar in Mijn Freo. Daarom vindt u hier geen jaaropgaves van voorgaande jaren. Heeft u een jaaropgave van 2015 of ouder nodig? Neem dan contact op met de Klantenservice.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, EcoLening, Mijn Freo

 • Het geld dat u leent bij Freo mag alleen voor persoonlijke leendoelen worden gebruikt. Zoals een verbouwing, auto of oversluiting. Een RSIN-nummer heeft u dan ook niet nodig voor uw belastingaangifte. Alleen wanneer u geld leent voor uw onderneming, heeft u een RSIN-nummer nodig. Dit is bij Freo niet mogelijk.

  Onderwerpen: Persoonlijke Lening, Doorlopend Krediet

 • U ontvangt de jaaropgave halverwege februari per post. Wilt u de jaaropgave digitaal ontvangen? Neem contact op met onze Klantenservice voor het aanmaken van een Mijn Freo-omgeving.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, EcoLening, Mijn Freo

 • De rente van een Doorlopend Krediet is variabel. Dit betekent dat de rente kan stijgen of dalen. Hoe is de variabele rente opgebouwd? 

  1. De rente van Freo bestaat uit de volgende onderdelen: een basistarief, opslagen op basis van ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten, doorlopende kosten (bijvoorbeeld voor administratie en beheer) en een winstopslag.

  2. Freo kan de hoogte van deze afzonderlijke onderdelen altijd wijzigen. Hierdoor verandert ook de hoogte van de variabele rente.

  3. Ook de onderdelen waaruit de variabele rente bestaat kunnen wij wijzigen, verwijderen of toevoegen.

  Bij een rentewijziging brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. De actuele rente is altijd zichtbaar in Mijn Freo.

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet

 • Ja, maar uw contract moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  Met een ‘Fase B’- of een ‘Fase C’-uitzendcontract is het mogelijk om een lening aan te vragen bij Freo. Met een ‘Fase A’-contract niet. Weet u niet zeker wat voor soort uitzendcontract u heeft? Neem dan eerst contact op met het uitzendbureau waarvoor u werkt.

  Werkt u korter dan 78 weken voor hetzelfde uitzendbureau? Dan heeft u waarschijnlijk een ‘Fase A’-contract. Met een ‘Fase A’-contract is het door onzekere of schommelende inkomsten niet mogelijk om een lening aan te vragen bij Freo.

  Een ‘Fase B’-contract is te vergelijken met een tijdelijk contract. Een ‘Fase C’-uitzendcontract is een vast contract. Zo behandelen wij deze contracten ook. Heeft u een van beide uitzendcontracten? Bereken hier uw leenmogelijkheden.

  Onderwerpen: Persoonlijke Lening, Doorlopend Krediet

 • Allereerst wensen wij u veel sterkte met het verwerken van het verlies van uw dierbare. Als er iemand overlijdt die dichtbij u staat, moet u veel regelen. Ook zaken waar uw hoofd niet naar staat. Daarom wil Freo het u zo makkelijk mogelijk maken.

  Zo meldt u een overlijden aan Freo:

  • Stuur ons een bericht met daarbij een kopie, scan of foto van de overlijdensakte. Zet uw telefoonnummer, naam- en adresgegevens erbij.
  • Mail uw bericht naar mijnfreo@freo.nl of stuur het per post naar: Freo, Postbus 2347, 5600 CH Eindhoven. 

  Na ontvangst krijgt u van ons een bevestigingsbrief. Hierin leggen wij stap voor stap uit hoe het verder gaat met de lening.

  Belangrijk bij een Doorlopend Krediet:

  In het geval van een overlijden wordt een Doorlopend Krediet altijd geblokkeerd. Dat betekent dat als er een tweede kredietnemer is, er geen (her)opnames meer gedaan kunnen worden. Dit doen we om te voorkomen dat de schuld hoger wordt.

  Wilt u als tweede kredietnemer wel gebruik blijven maken van het Doorlopend Krediet? Neem contact met ons op. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 

  Onderwerpen: Doorlopend Krediet, Doorlopend Krediet

 • Freo is onderdeel van de Rabobank.

  Bent u klant van Rabobank en maakt u gebruik van uw Rabobank betaalrekening? Dan kunt u ook een lening aanvragen via de Rabobank Bankieren App.

  Geld lenen bij de Rabobank betekent onder andere:
  • Een verantwoorde lening (Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet)
  • Al uw geldzaken onder één dak
  • Kwijtschelding bij overlijden
  • Al beschikbaar vanaf € 2500,-

  Meer informatie: 
  https://www.rabobank.nl/particulieren/geld-lenen

  Onderwerpen: ,

Contact via WhatsApp

Whatsapp op je device? Klik dan hier om direct met Freo een chat te starten. Of voeg 06-83671331 toe aan de contactlijst van uw telefoon.

Ma-vrij: 8.00 - 21.00 uur, za: 10.00 - 17.00 uur.

Sluit